Barion Pixel

ÁSZF

Tartalomjegyzék eletmatrix-akademia.com ÁSZF

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: ........................................................................................................................1
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: ............................................................................................................2
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS .................................................................................................................3
4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ................................................................................3
5. RENDELÉS MENETE ......................................................................................................................... ...3
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS ................................................................ ..4
7. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA ......................................................................................................... ....4
8. SZAVATOSSÁG .................................................................................................................................... 5
9 A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) ......................................................................................................................... .. 6
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK ........................................................................................................... ... 6
11. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN) ................ 7
12. SZERZŐI JOGOK ............................................................................................................................ ....12
13. ADATVÉDELEM .................................................................................................................................. 13

Mátrix-Idealflow s.r.o

eletmatrix-akademia.com ÁSZF

eletmatrix-akademia.com / Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://eletmatrix-akademia.com/aszf ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://eletmatrix-akademia.com/aszf

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Mátrix-Idealflow s.r.o
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): Jesenského 82 Stúrovo, Szlovákia
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: eletmatrix@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 54132274
A szolgáltató adószáma: 2121573520
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van):
Cégnév: Mátrix-Idealflow s.r.o
Székhely: Jesenského 82 Stúrovo, Szlovákia Licence & Registration number: 54132274
Bejegyezve: 2021
A szolgáltató telefonszáma: -
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Nexcess - NEXCESS.NET L.L.C. 22005 W. Outer Dr. 48124 Dearborn Michigan, USA, +1 313-450-1402, support@nexcess.net

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2022. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

4. MEGVÁSÁROLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített szolgáltatások a weboldalról online rendelhetők meg. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak euroban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek).

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. A weboldalon elérhető ingyenes vagy "0" eurós tartalmak, mely minden esetben egyértelműen fel van tüntetve.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” euros vagy “1” euros ár, és a Szolgáltató a megrendelést hibás áron igazolja vissza, akkor is visszautasíthatja az ajánlatot. Mindezek után helyes áron felajánlhatja a szolgáltatásokat a Felhasználónak, akinek jogában áll visszautasítani a módosított ajánlatot.
Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.


5. RENDELÉS MENETE

5.1. Felhasználó csak regisztrációval / bejelentkezéssel kezdheti meg a vásárlást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt szolgáltatások időpontját / darabszámát beállítja.
5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott szolgáltatások időpontját / darabszámát. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
5.4. Ha nem szeretne további szolgáltatást vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt szolgáltatás időpontját / darabszámát. A „törlés X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint Felhasználó.
5.5. Felhasználó megadja fizetési módot, melynek típusai a következők:
5.5.1. Fizetési módok:
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett Barion pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Mit jelent a Barion™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával!

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Bővebben >> Barion fizetési tájékoztató

Barion Pixel:

A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43; közösségi adószám: HU25353192) mint a Barion Pixel Szolgáltatójának általános szerződési feltételei.

A Barion Payment Zrt. mint elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a Barion szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: Barion Általános Szerződési Feltételek vagy Barion ÁSZF) a Barion Pixel tekintetében jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

1. Meghatározások

Jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételekben alkalmazott, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések megegyeznek a Barion Általános Szerződési Feltételekben foglalt meghatározásokkal. Ezen túl jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltétekben az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

1.1 Barion Adatkezelési Tájékoztató

A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Adatkezelési tájékoztatója.

1.2 Barion Cookie Tájékoztató

A Szolgáltató mindenkor hatályos és a www.barion.com weboldalán közzétett Cookie tájékoztatója.

1.3 Barion Pixel

Egy java script alapú mérőkód, amely a Kereskedő Weboldalán kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint.

A Barion Pixelnek két verziója létezik: a Barion Pixel Alap Verzió és a Barion Pixel Teljes Verzió.

1.4 Barion Pixel Alap Verzió

A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.

1.5 Barion Pixel Műszaki dokumentáció

A Szolgáltató által internetes honlapján vagy egyéb módon közzétett, a Barion Pixel használatához szükséges technikai feltételeket tartalmazó dokumentum.

1.6 Barion Pixel Teljes Verzió

A Barion Pixel mind csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, mind marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára adatot gyűjtő verziója.

1.7 Hozzájáruláskezelő platform (Consent Management Platform)

Olyan szoftver, amely a Kereskedő Weboldal látogatóinak cookie-k elhelyezésére és a cookie-val történő adatkezelésre vonatkozó, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő nyilatkozatát (hozzájárulás vagy elutasítás) beszerzi és rögzíti.

1.8 Jogérvényesítési Igény

Harmadik fél által a Kereskedővel, vagy a Szolgáltatóval szemben bejelentett, vagy érvényesített bármely követelés, vagy velük szemben indított bármely eljárás, amelyben azt állítják, hogy a Kereskedő Weboldalán keresztül a Barion Pixel használatával megvalósuló adatkezelési művelet sérti harmadik fél személyhez fűződő jogait, vagy adatvédelemmel összefüggő jogát.

1.9 Kereskedői Adatkezelési tájékoztató

A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Kereskedő által végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől.

1.10 Kereskedői Cookie Tájékoztató

A Kereskedő Weboldalán közzétett, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő, a Weboldal látogatók tájékoztatását célzó, a Weboldal cookie használatára vonatkozó tájékoztató függetlenül annak elnevezésétől. A Kereskedői Adatkezelési Tájékoztató és a Kereskedői Cookie Tájékoztató – annak elnevezésétől függetlenül - lehet egy dokumentum is.

1.11 Szolgáltató

A Barion Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Kibocsátó, aki a Barion Pixel fejlesztője, üzemeltetője és a Barion Pixel cookie-val végzett adatgyűjtés során az adatok adatkezelője.

1.12 Weboldal

A Kereskedő Szolgáltató által jóváhagyott Elfogadóhelyének a weboldala.

1.13 Weboldal látogató

A Weboldalt látogató felhasználók.

2. A Barion Pixel technikai feltételei

2.1. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixelt a Weboldalába implementálja a Szolgáltató által közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentáció szerint (a továbbiakban: Implementáció). A Barion Pixel Alap vagy Teljes Verziójának szerződésszerű implementációja az Elfogadóhely jóváhagyásának feltétele.

2.2. A Barion Pixel Weboldalba történő implementációjához a technikai feltételek meglétét és annak megfelelő beállításait a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani. A Szolgáltató nem felel a 2.1. pont szerinti implementáció hibás vagy hiányos elvégzéséből eredő károkért.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Barion Pixel technikai feltételeit megváltoztassa, amennyiben ez az időközbeni technikai fejlődés miatt, vagy a szolgáltatás biztonsága érdekében a Szolgáltató megítélése szerint szükséges. A megváltozott technikai feltételeket a Szolgáltató a saját weboldalán teszi közzé. A megváltozott műszaki feltételeknek való megfelelést a Kereskedő köteles saját költségén biztosítani a megváltozott feltételek közzétételében meghatározott határidőig. Amennyiben ezen kötelezettségét a Kereskedő elmulasztja, a Szolgáltató nem felel a Kereskedőt vagy bárki más harmadik személyt az ebből ért kárért.

2.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Barion Pixel Weboldalba történő szerződésszerű implementációját követően az Elfogadóhely fennállása alatt a Barion Pixelt a Weboldalán a Szolgáltató által biztosított változatlan formában folyamatosan futtatja és technikailag biztosítja, hogy a Barion Pixel a Weboldal látogató eszközén cookie-t helyezzen el a mindenkori jogszabályi előírások betartása mellett.

3. Felhasználási jogok

3.1. A Szolgáltató a Kereskedő részére a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint szerzői művek vonatkozásában a jelen Szerződés teljesítése érdekében és az ehhez szükséges mértékig ingyenes, időben és térben korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog kifejezetten nem terjed ki a Barion Pixel többszörözésére, másolására, módosítására, átdolgozására, terjesztésére (fizikai adathordozón történő hozzáférhetővé tétel). A felhasználási jog harmadik személy részére nem ruházható át, illetve harmadik személy részére további felhasználási jog sem adható. A Szolgáltató a Barion Pixel és az ehhez kapcsolódó dokumentáció, mint szerzői művek vagyoni jogait a maga számára fenntartja, ezeket nem ruházza át a Kereskedő részére.

3.2. A jelen pont szerinti felhasználási jog a Kereskedőt az Elfogadóhely szerződés szerinti fennállásáig illeti meg.

4. Adatkezelés, adatvédelem

4.1. A Barion Pixel a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett cookie, amely a Szolgáltató részére, mint adatkezelő részére végez közvetlenül adatgyűjtést és adattovábbítást. A Barion Pixel Weboldalon történő implementációjával a Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője a Barion Pixel cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezésében működik közre. Ennek során a Kereskedő személyes adatkezelést nem végez, személyes adat a tudomására nem jut.

4.2. A Szolgáltató a Barion Pixellel gyűjtött személyes adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre jogos érdeke alapján kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató

5.4 pont). A Szolgáltató a Barion Pixelt elsősorban csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre, működéshez szükséges cookie-ként helyezi el.

A Szolgáltató a Barion Pixel Teljes Verziójával gyűjtött személyes adatokat – a csalásmegelőzési célon túl - marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára is kezeli (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont). Ezen célból a Szolgáltató adatkezelése kizárólag a Weboldal látogató erre vonatkozó hozzájárulása esetén lehetséges. A Barion Pixel Teljes Verziója, amennyiben marketing célból hirdetések, ajánláso személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatához is gyűjt adatokat, hozzájáruláshoz kötött cookie-nak minősül.

A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatokat kizárólag a jelen pontban meghatározott célokra a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, azokat egyéb célokra nem használja.

4.3. A Kereskedő, mint a Weboldal üzemeltetője köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok szerint a Weboldal látogatóit a Weboldal által használt cookiek-ról – azoknak a Weboldal látogató eszközén történő elhelyezése előtt - előzetesen tájékoztatni.

A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldalon a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak megfelelő Kereskedői Cookie Tájékoztatót, valamint Kereskedői Adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé. A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy a Weboldal üzemeltetése során tevékenysége a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelel.

4.4. A 4.2 pontban írtakra figyelemmel, amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját implementálja, mint a Weboldal üzemeltetője köteles továbbá a Weboldal látogatók cookie elhelyezéshez és a cookie-val történő marketing célú adatkezeléshez szükséges, a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő hozzájárulását (a továbbiakban: Weboldal látogató Hozzájárulása) beszerezni és rögzíteni, valamint erről a Szolgáltatót a Szolgáltató által közzétett Barion Pixel Műszaki dokumentációban leírtak szerint – az ott meghatározott módon és formában (lásd consent event) - tájékoztatni. Ennek érdekében a Kereskedő köteles a Weboldalán Hozzájáruláskezelő platformot alkalmazni.
Amennyiben a Kereskedő a Barion Pixel Teljes Verzióját implementálja, a Kereskedő kijelenti ésszavatolja, hogy jelen pont szerinti kötelezettségének a jelen Szerződés időtartama alatt maradéktalanul eleget tesz.

4.5. A 4.3 és a 4.4 pontban foglaltak szerződésszerű teljesítése érdekében a Szolgáltató a mindenkori Barion Pixel Műszaki dokumentációban a Barion Pixelre vonatkozó és – a Szolgáltató álláspontja szerint - az adatvédelmi jógyakorlatnak megfelelő mintákat (pl.: a Weboldal látogatóknak szóló

Cookie tájékoztató mintát, a Weboldal látogatók Hozzájárulására vonatkozó mintát) és Hozzájáruláskezelő platformot ajánl. Ezek azok a minimum követelmények, amelyeknek a Kereskedőnek a 4.3 és 4.4 pont vonatkozásában legalább meg kell felelnie. Az ennek elmulasztásából eredő valamennyi kárért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

4.6. A Kereskedő az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt (5) munkanapon belül írásban értesíti a Szolgáltatót bármilyen, a Kereskedő tudomására jutott Jogérvényesítési Igényről. Ha a Jogérvényesítési Igény olyan információkat tartalmaz, amelyek alapján felmerülhet adatvédelmi incidens bekövetkezésének gyanúja, akkor a Kereskedő erről a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb huszonnégy (24) órán belül értesíti a Szolgáltatót.

4.7. A Kereskedő tudomásul bír arról, hogy a Barion Pixellel gyűjtött adatok adatkezelője a Szolgáltató, így a Weboldal látogatók jogszerű tájékoztatása és a Weboldal látogatók jogszer Hozzájárulásának beszerzése a Szolgáltató alapvető és jogos érdeke, valamint, mint adatkezelő rajta számonkérhető jogi kötelezettsége. Erre figyelemmel a 4.3 – 4.5 pontban foglalt kötelezettségek Kereskedő általi megszegése a Szolgáltató jogszerű adatkezelését veszélyezteti vagy hiúsítja meg, amelyért a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé és a Jogérvényesítési Igénnyel összefüggő vagy annak eredményeképpen előállt igénnyel, költséggel, kiadással, veszteséggel, (ideértve az ügyvédi költségeket, perköltséget és egy esetleges megegyezés költségét is) teljes helytállási kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató felé.

4.8. A Kereskedő tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató, mint pénzügyi piacon működő fizetési szolgáltató sikerességének alapja a Szolgáltató jó hírneve és az ügyfelek Szolgáltatóba és a Szolgáltató termékeibe vetett bizalma. Ez alapján a Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az együttműködés keretében kifejtett tevékenysége semmilyen körülmények között nem keltheti a Szolgáltató, a Szolgáltató bármely irányú tevékenységének, illetve az általa kínált szolgáltatásnak, terméknek a rossz hírét, valamint nem vezethet az ügyfelek Szolgáltatóba vetett bizalmának csökkenéséhez. A Kereskedő erre figyelemmel minden ilyen magatartástól köteles tartózkodni. Amennyiben a Kereskedő - számára felróhatóan - ezen kötelezettségét megszegi, a Kereskedő teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

4.9. A 4.3 és 4.4 pont szerinti szavatossági kötelezettség a Kereskedőt mindaddig terheli, amíg a Barion Pixel a Kereskedő Weboldalán el van helyezve.

5. Felelősség, szerződésszegés

5.1. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Kereskedőt ért, alábbi okból bekövetkezett károk miatt:

a. a Kereskedő a Barion Pixelt nem rendeltetésszerűen használja, implementálja;

b. a Kereskedő az adatvédelmi jogszabályokat nem tartja be;

c. a Kereskedő a Szerződésben, ideértve a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket, foglaltakat részben vagy egészben nem tartja be.

5.2. A Szolgáltató jogosult a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételek, így különösen a 4. pontban foglaltak, Kereskedő általi teljesítését bármikor ellenőrizni. A Kereskedő ezen ellenőrzés elvégzése érdekében köteles a Szolgáltatóval mindenben együttműködni és az ehhez szükséges minden információt a Szolgáltató részére megadni.

5.3. Amennnyiben a Kereskedő a jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket megszegi, az a Barion ÁSZF 6.1.23 g) pont és a 21.7 a) pont szerint Szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató jogosult az Elfogadóhely szolgáltatásokat (Elfogadóhely bezárása) és/vagy jelen Kiegészítő Általános Szerződési Feltételeket és/vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt szolgáltatások minősége és mennyisége megfelelő-e.

5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „+,-” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található szolgáltatásokat, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések/előfizetések feldolgozása azonnal történik.
6.2. A teljesítés a kívánt időpontnak megfelelően, a sikeres fizetési jelzés után történik.

7. ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében nem illeti meg az elállási/felmondási jog Fogyasztót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; továbbá szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, vagy a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
7.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

8. SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)? A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

11.PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

11.1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést/előfizetést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bércesi Ferenc Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.02.18 · Generálás dátuma: 2022.04.02 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu 7 E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László Honlap cím: www.bmkik.hu E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek) Elnök: Dr. Tulipán Péter Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika Honlap cím: www.bekeltet.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.02.18 · Generálás dátuma: 2022.04.02 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu 8 Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745 Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu Heves Megyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gondos István Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.02.18 · Generálás dátuma: 2022.04.02 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu 9 Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelte... E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Bures Gabriella Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik Honlap cím: www.nkik.hu E-mail cím: nkik@nkik.hu Pest Megyei Békéltető Testület Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)- 269-0703 Elnök: Dr. Koncz Pál Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Somogy Megyei Békéltető Testület Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.02.18 · Generálás dátuma: 2022.04.02 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu 10 Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Csapláros Imre Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet E-mail cím: skik@skik.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Mónus Gréta Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2 E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu Vas Megyei Békéltető Testület Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán Honlap cím: www.vasibekelteto.hu E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu Veszprém Megyei Békéltető Testület Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2022.02.18 · Generálás dátuma: 2022.04.02 · Hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu 11 Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Herjavecz Klára Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor Holap cím: www.bekelteteszala.hu E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: • az eljáró bíróságot; • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet . A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a https://eletmatrix-akademia.com, https://eletmatrix-akademia.com/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az eletmatrix.akademia.com azaz https://eletmatrix-akademia.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

12.2. A https://eletmatrix-akademia.com, azazhttps://eletmatrix-akademia.com/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a https://eletmatrix-akademia.com, azaz https://eletmatrix-akademia.com/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon https://eletmatrix-akademia.com, azaz https://eletmatrix-akademia.com/ vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A név https://eletmatrix-akademia.com, azaz https://eletmatrix-akademia.com/ szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Életmátrix szó 232 165 lajstromszámon került védjegyoltalom alá a Szellemi Tulajdon Jogvédő hivatala által. (1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7.)

12.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg.
A kötbér összege Életmátrix szó használatáért 500.000 Ft, hanganyag másolásáért illetéktelen használatáért 500.000 Ft képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.
A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://eletmatrix-akademia.com/adatvedelem Stúrovo, 2021Felelősségi Nyilatkozat és Szabályok:

 • A honlap szerzője, tulajdonosa nem orvos.!!! nem pszichológus !!! nem pszichoterápiás szakember !!! Konkrét orvosi és pszichével kapcsolatos kérdéseiddel, panaszaiddal fordulj kérlek háziorvosodhoz, szakorvosodhoz, pszichológusodhoz, pszichoterápiás szakemberhez !!!
 • Nem ígérek orvosi értelembe vett gyógyulást.!!!
 • Nem adok ki vényt, receptet !!! Nem írok elő gyógyszereket, hatóanyagokat és ezekre nem adok fogyasztási javaslatokat !!! Nem javasolom, hogy hagyd abba a gyógyszereid vagy más hatóanyagos készítmények fogyasztását. !!!
 • Soha semmilyen körülmény között nem adtam és a jövőben sem várj tőlem orvosi tanácsot, kezelést, diagnózis felállítását !!!
 • Nem javasolom hogy hagyd abba az orvosi kezelést, vagy egyéb más kezelést és, hogy ne járj terápiákra !!!
 • Nem fogom előírni számodra bármely általam ismert módszer alkalmazását betegségek megelőzése, diagnózis felállítása esetleges kezelésének céljából.
 • Kérnélek!!! Bármilyen testi, lelki tüneted van mindig kérjed orvos, szakorvos, pszichológus segítségét és tanácsát !!!
 • A honlap olyan workshopokat és energetikai módszert mutat, be amelyet nem hagyott jóvá államilag is elismert gyógyító, természetgyógyászati vagy orvosi szakmai testület, ezért soha semmilyen körülmény között a honlapon foglaltak nem helyettesítik a képesített orvosi és pszichológusi szakvéleményt, pontos diagnózis felállítását vagy egy adott probléma és betegség kezelését, pszichológiai tanácsadást, vagy pszichéhez kapcsolódó terápiát !!!
 • Soha semmilyen körülmény között nem adok és nem is adhatok tanácsot, miként éld az életed és kapcsolataidat.
 • Kérlek jelentkezésed eldöntésénél vedd figyelembe, hogy ez a lehetőség nem terápia, nem tanácsadás, nem gyógyítás, hanem energetikai rendezés.

Etikai Nyilatkozat és Szabályok:
 • Elfogadom és tisztelem vendégem egyéniségét, értékrendjét, érzelmeit, hitét, egyéni jogait, emberi méltóságát.
 • Nem diszkriminálok senkit vagyoni, politikai, kulturális, vallási, egyéb különbözőségei miatt.
 • Mindenről ami szolgáltatásom alatt elhangzik titoktartási kötelezettséget vállalok !!! Vendégem adatait titokban tartom, a nemzetközi GDPR szabályozásnak megfelelően, bizalmasan kezelem. A titoktartási kötelezettség alól csak és kizárólag írásban tudsz felmenteni.
 • Minden körülmény között törekszem a kölcsönös bizalom kiépítésére, vendégem vágyott céljainak elérésének megvalósítása érdekében.
 • Minden pillanatban a Szabad Akarat tiszteletben tartása mellett végzem feladatom, így jelentkezéseddel engedélyed adod az adott és általad kért téma energetikai rendezésére. Egyúttal tudomásul veszed, hogy az energetikai rendezések mellett neked is tenned kell a változásokért a mindennapjaidban.
 • Elfogadod, hogy ezek az energetikai rendezések (Életmátrix elengedések) vállalható számodra anélkül, hogy mindennapjaidat befolyásolná vagy rosszul lennél tőle.
 • Nem befolyásolom döntésed, hogy bármelyik szolgáltatásom megrendeld. Nem kötelezlek, hogy részt vegyél a honlapon feltüntetett energetikai rendezésekre, Szabad Akaratodat ebben a döntésben is tiszteletben tartom.
 • A szolgáltatásaim elvégzése alatt vállalom az őszinteséget, becsületességet, pontosságot, nyitottságot.
 • Felelősséget vállalok azért, hogy tudásommal és lehetőségeimmel mindig a maximumot adom a hozzám segítségért fordulónak, annak érdekében, hogy vendégem minél könnyebben felfedezhesse önmagát, fejlődési útjának végtelen lehetőségét.
 • Támogatom miközben szembe nézz önmagával, önismeretének önfejlesztésének idején.
 • Tudásommal törekszem rá, hogy képessé váljon minőségi változásokat megélni.
 • Amennyiben a szolgáltatásaim elvégzése közben megakadást érzékelek és azt hogy, nem tudunk továbblépni, megbeszélem és a közös munkát felfüggesztem vagy lezárom.
 • Szándékom szerint végig kísérlek a felismerés útján miközben elfogadod saját felelősséged, nehézségeid felett.
 • Szabad döntésed és választásod van a szolgáltatásaim és az én segítségemmel járod be önismereted útját vagy másikat választasz.
 • Mindig minden körülmény között a legjobb és tiszta a szándékom feléd, az emberiesség szabályaival teljes összhangban.
 • A honlapon tudatom veled az adott szolgáltatás hozzájárulásának összegét euróban. A hozzájárulást nem a szolgáltatásomra szabom meg, hanem a felhasznált időre. A bankkártyáddal kifizetett összeg szlovák vállalkozói bankszámlámra érkezik, melyről az informatikai rendszer automatikusan és rögtön számlát küld a megadott email címre.
 • Soha nem élek vissza bizalmaddal, kétségbeesett helyzeteddel, jóhiszeműségeddel, és nem használom ki esetleges tudatlanságodat.
 • Soha nem támogatok semmit, mely az érvényes jogszabályokkal ellenkezik.
 • Jogi, pénzügyi, és orvosi tanácsokat nem adok.
 • Jóslást, mágia készítését nem vállalom.


Amit Vendégeimtől, Tanítványaimtól elvárok:
 • Őszinteséget, bizalmat, nyitottságot Felém.
 • Elfogadást, bizalmat, nyitottságot a szolgáltatásaim felé.
 • Elfogadást az általam végzett Életmátrix Ideal Flow technikájával és kivitelezésével kapcsolatban.
 • A megbeszélt beszélgetések, találkozások időpontjának pontos betartását akár személyesen, akár digitálisan történik
 • Jogi, pénzügyi, élethelyzeti, kapcsolati, párkapcsolati és orvosi tanácsokat nem kérj és várj tőlem.
 • Jóslást, mágia készítését ne kérd és várd Tőlem.
 • Soha semmilyen körülmény között nem adtam és a jövőben sem várj tőlem tanácsot, orvosi tanácsot, kezelést, diagnózis felállítását, gyógyítást. Kérlek ne is kérd és várd tőlem.
 • Soha semmilyen körülmény között nem adok és nem is adhatok tanácsot, miként éld az életed, és kapcsolataidat. Kérlek ne is kérd és várd tőlem.
 • Időpont lemondásához tartozó feltételek elfogadását, betartását.

Szolgáltatásaimra, Workshopokra való jelentkezésed feltételei:
 • Mentális, szellemi, lelki, testi egészséged, melyet jelentkezéseddel kinyilvánítasz.
 • Nem álltál és nem állsz pszichiátriai kezelés alatt, melyet jelentkezéseddel kinyilvánítasz.
 • Nem használtál és nem használsz tudatmódosító szereket, alkoholt, kábítószert, melyet jelentkezéseddel kinyilvánítasz.
 • Törekszel önmagad megismerésére, önfejlesztésre, melyet jelentkezéseddel kinyilvánítasz.


Szolgáltatásaimra, Workshopokra való jelentkezéseddel kinyilvánítod:
 • Jelentkezéseddel elfogadod, hogy az információk melyeket én adok át neked, nem orvosi, pszichológiai jellegűek.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, hogy én csak és kizárólag egy segítő vagyok számodra, kinek segítségével mélyebb önmegismerés által felismerheted és átláthatod saját élettörténeteidet.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, hogy az átírások, beszélgetéseink, nem nyugati pszichológián esetleg orvostudományon alapulnak, sokkal inkább spirituális tanításokhoz amelyek a keleti tanításokhoz, és olyan látásmódokhoz állnak közelebb, mint a buddhizmus, hinduizmus, de sem ezeknek, sem más vallások tanítását nem tartalmazzák.
 • Jelentkezéseddel kinyilvánítod mentális, szellemi, lelki, testi egészséged.
 • Jelentkezéseddel kinyilvánítod nem álltál és nem állsz pszichiátria kezelés alatt.
 • Jelentkezéseddel kinyilvánítod nem használtál és nem használsz tudatmódosító szereket.
 • Jelentkezéseddel kinyilvánítod szabad akaratodból kérted az átírásokat, és elfogadod ezek energetikai változást hozhatnak életed bármely területén.
 • Jelentkezéseddel kinyilvánítod szabad akaratodból érkeztél hozzám.
 • Jelentkezéseddel kinyilvánítod a szolgáltatásaim alatt elhangzottakról és megjelentekről képet, hanganyagot nem készíthetsz.


Jelentkezéseddel tudomásul veszed, hogy fenntartom a jogot:
 • Jelentkezéseddel elfogadod, én pedig fenntartom a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelését elutasítsam, és mindezt indoklás nélkül megtegyem.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, amennyiben indokoltnak látom, bármilyen szolgáltatás előtt, akár a szolgáltatás közben eltanácsolhatlak mint résztvevőt.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, amennyiben eltitkolod mentális, szellemi, pszichiátria problémáid és kezelésed azonnal eltanácsolhatlak.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, hogy elutasításom mögött bármi lehetséges. Találkozásainkon nem tudunk összhangban együtt működni esetleg nem fizettél ki korábbi szolgáltatást.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, hogy elutasítom a jelentkezésedet amennyiben ez üzleti érdekeket sért, mert konkurenciát reklámozol.
 • Jelentkezéseddel elfogadod, szabad akaratod szerint érkeztél az adott programra ezért minden energetikai, lelki, mentális, élethelyzeti, kapcsolati változásért mely benned történik meg, csak és kizárólag Te vállalsz felelősséget.

Jelentkezésed lemondásának feltételei:


 • Érvényes lemondás: 5 munkanapon belül email írásával lehetséges.
 • Érvénytelen lemondás: 5 munkanapon belüli jelentkezésed esetén, már nem tudod lemondani a szolgáltatást.

Szerzői jogvédelemhez kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatok, Törvények, és Szabályok:
 • Kivétel nélkül minden workshop anyag, frissítés, terjesztés, dokumentálás, publikálás minden joga és egyéb jogok is csak és kizárólag és az Életmátrix Akadémia és a Mátrix-Idealflow s.r.o tulajdonát és szellemi tulajdonát képezi. Ennek megsértése jogi következményekkel járhat.
 • A tartalmak nyomtatott és elektronikus formában történő és megjelenő utánközlése csak és kizárólag a szerző Életmátrix Akadémia tulajdonosa és a Mátrix-Idealflow s.r.o ügyvezetője írásos engedélyével lehetséges.
 • A honlapon, szolgáltatásokon, programokon, workshopokon, csoportos és egyéni találkozásokon elhangzott információk alkalmazásáért a Életmátrix Akadémia tulajdonosa és Mátrix-Idealflow s.r.o ügyvezetője nem vállal felelősséget. Ezeket az ismereteket mindenki csak és kizárólag saját felelősségére használhatja.
 • Az oldal teljes tartalma, képei, videói, a workshopok információi szerzői jogvédelem bejegyzése alatt állnak a 232 165 lajstromszámon került védjegyoltalom alá a Szellemi Tulajdon Jogvédő Hivatalában.
 • Tudomásul veszem, hogy a(z) Mátrix-Idealflow s.r.o (Jesenského 82 Stúrovo) adatkezelő által a(z) eletmatrix-akademia.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Bariont a Barion Payment Zrt (H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail-cím, Telefonszám, Irányítószám, Város, Utca, Házszám
 • Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
  Barion Fizetési Tájékoztató


A honlapra és a tananyagokra is az 1999 évi LXXVI. törvény vonatkozik amíg a további védjegy oltalom bejegyzésre nem kerül.

Tilos az itt, a honlapon és a hozzá kapcsolódó social média felületeken megjelenő valamennyi tartalom, grafika, kép, bejegyzés, leírás, videó bármilyen formátumú többszörözése, másolása, átmásolása, átszövegezése, megjelenítése, terjesztése, tanítása, jogosult felhasználón kívüli megmutatása és átadása.
Nem engedélyezett bármely más módon kívüli felhasználása sem, az Életmátrix Akadémia tulajdonosának Mátrix-Idealflow s.r.o ügyvezetőjének előzetes és írásos engedélye nélkül.

A szolgáltatások ideje alatt elhangzottakról és a jelenlévőkről kép és hanganyag készítése tilos!
Az online felületeken, és nyomtatott formában való megjelenítése és tovább adása és küldése, nem engedélyezett.

Írásos engedély nélkül közzétenni, másolni, tanítani tilos.

Szerzői jog: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99...

Minden jog fenntartva: Életmátrix Akadémia / Mátrix-Idealflow s.r.o

Megértésedet köszönöm.

Elérhetőségeim

 • Központ Szlovákia:
  Jesenského 82 Stúrovo
  Cégnév: Mátrix-Idealflow s.r.o
  Adószám: 2121573520

  Skype: Kata-Életmátrix Akadémia

  eletmatrix@gmail.com

Hírlevél feliratkozás

Barion - Online bankkártyás fizetés

Kövess Engem

Életmátrix Akadémia © 2022 All rights reserved.